اداره بهزیستی چالوس

روابط عمومی بهزیستی شهرستان چالوس
ابزار وبلاگساخت و دریافت کد متن متحرک برای وبلاگ و سایت

اسلاید شو

آدرس: مازندران- چالوس - خ طالقانی ، جنب مهدیه ، بازار روز ، اداره بهزیستی شهرستان چالوس


تلفن مستقیم ریاست: 01152223521- 01152222427

فکس: 01152243426

تلفن مستقیم معاونت: 01152216829

کد پستی:   4661833153